شمشیربازی

دو شمشیرباز ایران به مرحله حذفی صعود کردند

به گزارش خبرنگاران از اندونزی، رقابتهای انفرادی شمشیربازی اسلحه سابر مردان در حالی با حضور دو نماینده کشورمان برگزار گردید که هر دو پیروز شدند به جدول اصلی راه پیدا نمایند.

22 آبان 1398