کشتی فرنگی

با اعلام وزارت ورزش؛ میزبانی جام جهانی کشتی فرنگی به ایران برگشت

وزارت ورزش و جوانان اظهار داشت که مسابقات جام جهانی کشتی فرنگی با تغییر تاریخ در ایران برگزار خواهد شد.

22 دی 1398